• Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00, a kończy się o godz. 10.00 dnia następnego. W przypadku nie opuszczenia apartamentu w dniu wyjazdu do godz. 10.00, Gość zostanie obciążony opłatą za kolejną dobę.
 • Należność za pobyt pobierana jest zgodnie z ustalonym terminem rezerwacji. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
 • Gość nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 • Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00.
 • Zabrania się przebywania osobom postronnym w apartamencie. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać tylko pod opieką opiekuna.
 • W przypadku naruszania porządku, ciszy nocnej i zasad regulaminu obsługa apartamentu może odmówić dalszego świadczenia usług i żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 • Parking jest niestrzeżony. Dla każdego apartamentu posiadamy jedno miejsce parkingowe.
 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa przechowywane są przez okres 7 dni. W przypadku konieczności odesłania rzeczy, prosimy o zlecenie firmie kurierskiej, na Państwa koszt, odebrania przesyłki z apartamentu, po uprzednim poinformowaniu obsługi o terminie.
 • Obowiązuje zakaz palenia w apartamencie.
 • Zwierząt nie akceptujemy.
 • Niestawienie się Gościa w dniu przyjazdu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu i możliwością wynajęcia apartamentu innemu Gościowi.
 • Dokonanie przedpłaty za pobyt, i tym samym skutecznej rezerwacji oznacza jednocześnie akceptację warunków niniejszego regulaminu. Przedpłata na rezerwację jest bezzwrotna.
 • Obiekt jest monitorowany całodobowo, również w części wewnętrznej - wejście do apartamentu.